Strøm & Myhre Kranservice AS er et norsk firma som kun holder på med kraner, vi er også et av de mest konkurransedyktige selskapene innenfor kjøp, salg og utleie av tårnkraner på det norske markedet.

Vi legger vekt på å finne utradisjonelle og effektive løsninger både når det gjelder montering, demontering, innkjøp, drift og vedlikehold.

 Prisene viser at vi lever opp til målsettingen om å være markedets mest effektive leverandør, uten at det går ut over kravene til kvalitet, sikkerhet og service.


Per Ola Strøm, mobil +47 90 11 40 90, e-post: postroem@online.no 
Øystein Myhre, mobil +47 91 32 74 88, e-post: myhre@towercrane.no

true true 4000